Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi - Beynəlxalq konfrans