Elm sahələri

Jurnalın tematik sahələri aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: 

 • Dünya və Azərbaycan iqtisadiyyatı
 • İqtisadi tədqiqatlar və iqtisadiyyat fəlsəfəsi
 • Siyasi elmlər və siyasi iqtisadiyyat
 • İqtisadiyyat tarixində və sosioloji hadisələrdə tədqiqat
 • Sosiologiya və gender tədqiqatları
 • İqtisadi və sosial məsələlər
 • Ekoloji idarəetmədə sosial-iqtisadi və institusional məsələlər
 • Biznesin idarə edilməsi və menecment
 • Dövlət idarəetmə və sosial-iqtisadi təsirlər
 • QHT sektorunun iqtisadi və sosioloji inkişafı
 • Mədəniyyət sosiologiyası
 • Şəhər və kənd sosiologiyası və demoqrafiya
 • Miqrasiya araşdırmaları
 • Biznes riski və dövlət təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq məsələlər
 • Rifah iqtisadiyyatı
 • Siyasi elmlər
 • Sosial elmlər
 • Filologiya elmləri
 • Fəlsəfə
 • Tarix və arxeologiya