Çap xərcləri

İpək yolu jurnalında çap xərci təlimata uyğun hazırlanmış hər bir məqalə üçün 30 manat təşkil edir.