Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri