2018/2019-cu tədris ili üçün qəbul planı - MAGİSTRATURA

İxtisaslar

İxtisaslaşmalar

Tədrisin dili  və təhsil haqqı

Qəbul planı

AZ

Təhsil haqqı
(manatla)

EN

Təhsil haqqı
(manatla)

 

Filologiya

Ədəbiyyatşünaslıq (Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı, Amerika ədəbiyyatı)

10

2000

-

-

 

40

Azərbaycan dili

10

2000

-

-

Azərbaycan ədəbiyyatı

10

2000

-

-

Dilşünaslıq (İngilis dili)

10

2000

-

-

Tarix

Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

10

2000

-

-

10

Kompüter elmləri

İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı

10

2000

-

-

10

 

Sosial iş

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

10

2000

-

-

15

Gənclərlə iş

5

2000

-

-

 

MBA

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə sahəsi üzrə)

-

-

10

2000

 

50

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (marketinq sahəsi üzrə)

-

-

10

2000

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi üzrə)

-

-

10

2000

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühasibat uçotu üzrə)

-

-

20

2000