Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları