Prof. Qorxmaz Quliyev
Sosial-humanitar biliyin metodoloji prinsipləri

Dos. Boran Əziz
Heydər Əliyev və Azərbaycan milli mədəniyyəti

Prof. Qabil Əliyev
Heydər Əliyev AXC qurucuları haqqında