• Məqalələrin son göndərilmə tarixi: 10 aprel  2018-ci il
  • Məqalənin qəbul olunması haqqında son məlumatlandırma tarixi: 15 aprel 2018-ci il