Konfrans aşağıdakı bloklar üzrə keçirilir.

  • İKT və tətbiqləri
  • Humanitar elmlər
  • İqtisadiyyat
  • Sosial elmlər