Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş
GƏNC TƏDQİQATÇILARIN I RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİK KONFRANSI
20 Aprel 2018-ci il, Azərbaycan Universiteti

Azərbaycan Universitetində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların I Respublika elmi-praktik konfransı keçiriləcəkdir. Konfransın məqsədi gənc tədqiqatçıların ikt və tətbiqləri, humanitar və sosial elmlər və iqtisadiyyat sahələrində əldə etdikləri elmi yenilikləri dinləmək və fikir mübadiləsi aparmaqdır.