2021/2022-ci tədris ili üçün doktorantura pilləsinə qəbul planı

Azərbaycan Universiteti
2021/2022-ci tədris ili üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul planı

Azərbaycan Universiteti 2021/2022-ci tədris ili üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir.
Sənəd qəbulu Təhsil Nazirliyinin portal.edu.az saytı vasitəsilə iyulun 15-dək aparılacaq. 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul planı

İqtisad elmləri

 • Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi – 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Mühasibat uçotu - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • İqtisadi nəzəriyyə – 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla
 • Ümumi iqtisadiyyat - 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla
 • Dünya iqtisadiyyatı - 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla
 • Müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Sahə iqtisadiyyatı - 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla

Tarix elmləri

 • Ümumi tarix – 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla
 • Vətən tarixi - 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi - 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla

Filologiya elmləri

 • Azərbaycan ədəbiyyatı – 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla
 • Türk xalqları ədəbiyyatı – 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla
 • Dünya ədəbiyyatı - 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla

Sosial iş

 • Sosial iş - 1 nəfər, qiyabi ödənişli əsaslarla

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya qəbul planı

İqtisad elmləri

 • Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi – 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • İqtisadi fəaliyyət növləri – 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • İqtisadi nəzəriyyə - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Müəssisələrin təşkili və idarə olunması – 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Sahə iqtisadiyyatı - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla

Tarix elmləri

 • Ümumi  tarix - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Vətən tarixi - 1 nəfər, qiyabi,  ödənişli əsaslarla
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla

Filologiya elmləri

 • Tətbiqi dilçilik - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Dil nəzəriyyəsi - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Azərbaycan dili - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • German dilləri - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Müqayisəli - tarixi və müqayisəli tipoloji dilçilik - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Azərbaycan ədəbiyyatı - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Folklorşünaslıq – 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla
 • Dünya ədəbiyyatı - 1 nəfər, qiyabi, ödənişli əsaslarla

Bir tədris ili üçün təhsil haqqı 1500 manatdır.

Daha ətraflı məlumat üçün
Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi
Tel: (+99412) 431 41 12/13/16 (daxili 126), 050 268 38 00