Graduate Programs

Filologiya

 • Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika ədəbiyyatı)
 • Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis ədəbiyyatı)
 • Azərbaycan dili
 • Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Dilşünaslıq (ingilis dili)

Tərcümə

 • Tərcümə (ingilis dili)

Tarix

 • Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi
 • Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

Maliyyə

 • Bank işi
 • Vergi və vergiqoyma

İqtisadiyyat

 • İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
 • Turizmin iqtisadiyyatı

Kompüter elmləri

 • İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı 

Kompüter mühəndisliyi

 • Kompüter mühəndisliyi 

Sosial iş

 • Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 
 • Gənclərlə iş

MBA proqramı*

 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə sahəsi üzrə)
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (marketinq üzrə)
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (vergi üzrə)
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühasibat uçotu üzrə)

*MBA proqramına qəbul Azərbaycan və ingilis bölmələri üzrə aparılır.