State Scholarship

Azərbaycan Universitetinə ödənişli əsaslarla qəbul olan tələbələr II semestrdən başlayaraq dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına təqaüd ala bilirlər.

Təqaüdün miqdarı tələbənin akademik müvəffəqiyyət göstəricisindən asılı olub, hər semestr yenidən dəyərləndirilir.