Corporate Atributes

Logotype of Azerbaijan University


Download in (.pdf)


Flag of Azerbaijan University
Corporate Presentation File Form

Download in (.ppt)


The Anthem of Azerbaijan University

Sözləri: Aslan Qəhrəmanlı
Musiqisi: Siyavuş Kərimi

--

Tanrı bizə bəxş eləyib,

Bilik almaq həvəsini.

Çalışırıq gecə-gündüz,

Görəcəyik bəhrəsini.


Azərbaycan, Odlar yurdu,

Doğma ana torpağımız.

Azərbaycan adınadır,

Bizim təhsil ocağımız.


Öyrənirik, öyrədirik,

Uğurlara çatmaq üçün.

Ölkəmizin şərəfini,

Daim uca tutmaq üçün.


Azərbaycan, Odlar yurdu,

Doğma ana torpağımız.

Azərbaycan adınadır,

Bizim təhsil ocağımız.