GƏNC TƏDQİQATÇILARIN V RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİK KONFRANSI
15 aprel 2022-ci il, Azərbaycan Universiteti

Gənc Tədqiqatçıların V respublika elmi-praktik konfransının məqsədi ölkənin müxtəlif universitet, akademiya və elmi-tədqiqat institutlarında fəaliyyət göstərən gənc tədqiqatçıları bir araya gətirmək,  onların ikt və tətbiqləri, iqtisadiyyat, humanitar və sosial elmlər sahələrində əldə etdikləri elmi yenilikləri dinləmək və fikir mübadiləsi aparmaqdır.