Elmi fəaliyyət

Elmi fəaliyyət

Elmi fəaliyyət universitetin professor-müəllim heyətinin  ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Universitetdə elmi tədqiqat işlərinin aparılması tədris prosesinin davamlı olaraq təkmilləşdirilməsini və müasir metodların, pedaqoji texnologiyaların təhsil fəaliyyətinə tətbiqini təmin edir. 

Azərbaycan Universitetində 2017-ci ildən Elm şöbəsi fəaliyyət göstərir. Yarandığı vaxtdan şöbənin məqsədi elmi tədqiqatların təşkili, koordinasiyası, yerinə yetirilməsinə nəzarət, əməkdaşların bu sahədəki fəaliyyətinin stimullaşdırılması olmuşdur. 

Universistetdə yerinə yetirilən elmi tədqiqat mövzuları (2022-2024) PDF

Elmmetrik göstəricilər 

  • Azərbaycan Universitetinin Web of Science bazası üzrə H-indeksi


  • Universitet əməkdaşlarının Web of Science bazasında indekslənən jurnallarda çap olunmuş məqalələrinin sayı


  • Universitet əməkdaşlarının məqalələrinə Web of Science bazasında indekslənən jurnallarda edilən istinadların sayı


  • Scimago University Ranking Report - 2023 hesabatında yer almış Azərbaycan universitetləri

https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=AZE


  • Azərbaycan Universitetinin Scimago platformasında profili

https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=93902