Gənc tədqiqatçıların VII respublika elmi konfransı (2024)